Brand en explosie grootste oorzaak van zakelijke schades

In Nederland wordt de meeste zakelijke schade veroorzaakt door brand en explosies. Het is de oorzaak van maar liefst 20% van het totale schadebedrag. Als u werk maakt van brandpreventie heeft u als bijvangst dat u ook oorzaken van andere schade aanpakt. Wat kunt u doen?

Explosie en brand in een bedrijf
Nieuws
Datum: 09-08-2022

Voorlichting. Informatie en heldere procedures voor uw medewerkers zijn nodig om het brandgevaar te beperken. Zorg voor heldere instructie over hoe om te gaan met elektronica. Als de blusmiddelen zich op een vaste plaats bevinden, kan iedereen ze snel vinden. Alle medewerkers zouden bovendien de blusmiddelen moeten kunnen bedienen, niet alleen de BHV’ers. Verder staat de veiligheid van uw mensen voorop. Veilige vluchtroutes zijn belangrijk, maar uw mensen moeten die ook weten te gebruiken.

Controle van apparatuur. Veilige apparaten en een zorgvuldig aangelegde elektrische installatie zijn een must om het brandrisico te beperken. Controleer apparaten daarom regelmatig en stel onderhoud of vervanging niet uit. Vervang ook die verouderde meterkast en de versleten bedrading. En check eens welke apparaten of machines onnodig aan blijven staan. Laat verder degene die als laatste het pand verlaat een controleronde maken. Check of apparatuur, lichten maar ook bijvoorbeeld het koffiezetapparaat uit zijn.

Maatregelen. Ruim de werkplaats, het kantoor of de winkel dagelijks op en stofzuig goed. Want stof is een aanjager van brand en ook rommel kan de brand versnellen. Laat verder geen pallets, kratten, dozen, kisten en open afvalcontainers langs de buitengevel staan. Die zijn voor vandalen aantrekkelijk om in brand te steken. Ook inbraakpreventie helpt, want inbrekers proberen soms hun sporen uit te wissen door brand. Verder is het belangrijk dat vluchtroutes en nooduitgangen altijd vrij gehouden worden.

Snelle detectie. Als er brand uitbreekt in uw gebouw, is het uitermate belangrijk dat dit snel gesignaleerd wordt. Het vuur kan dan vaak nog eigenhandig geblust worden. Een gevorderde brand is moeilijker te stoppen en naarmate een brand om zich heen slaat, worden de gevolgen ook steeds ernstiger. Een goed brandmeldsysteem en brandblusmiddelen zijn cruciaal de brand snel te stoppen en schade te voorkomen.

Brandpreventie voorkomt ook andere schade

In Nederland komt 13% van het totale schadebedrag voor rekening van defecte producten, 11% door menselijke en operationele fouten, nog eens 11% door storingen in machines en 10% door slecht vakmanschap en onderhoud. Deze schadeoorzaken zijn op dezelfde manier te voorkomen als brand, namelijk door voorlichting, zorgvuldig handelen en controle. Zo verkleint brandpreventie ook de kans op andere calamiteiten zoals machinebreuk, ongevallen en inbraak.

Mocht er ondanks alle maatregelen toch iets gebeuren, dan valt u terug op goede schadeverzekeringen. Neem contact op met ons kantoor om uw risico’s te inventariseren en verzekeringsoplossingen te bespreken.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag