Miljoenennota: Maatregelen voor de arbeidsmarkt

De florissante economische situatie leidt tot een lagere werkloosheid en daardoor neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Om de arbeidsmarkt te moderniseren zijn een aantal wetsvoorstellen in de maak. De meeste gaan pas na 2019 in.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
Deze wet moet ervoor zorgen dat het aanbieden van vaste contracten minder risicovol wordt en bevat onder meer de volgende maatregelen:

  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag, niet pas na twee jaar in dienst te zijn geweest.
  • Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar.
  • Een werkgever mag verschillende ontslagredenen met elkaar combineren als hij iemand wil ontslaan.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een werkgever een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken. Bij een tijdelijk contract van twee jaar of langer is dat maximaal drie maanden.
  • Een oproepkracht is alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn.
  • Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel contract dan voor werknemers met een vast contract.

Opvolger voor de Wet DBA
De huidige Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft door veel onduidelijkheden tot onrust geleid en wordt op dit moment niet gehandhaafd. Er wordt gewerkt aan een opvolger. Die moet de volgende maatregelen bevatten:

  • Er is altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst, of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een laag tarief correspondeert met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon, of met de laagste loonschalen in cao’s.
  • Een ondernemer die een hoog tarief hanteert in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, kan een ‘opt out’ krijgen voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Een hoog tarief is dan meer dan 75 euro per uur. En een kortere duur is korter dan een jaar.
  • Voor zelfstandigen boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Daarmee krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Minder kleine deeltijdbanen
Vrouwen werken in Nederland veel in deeltijd. Het zou ook een oplossing zijn voor de krapte op de arbeidsmarkt, als zij in grotere deeltijdbanen zouden werken. De overheid wil daarom sturen op meer gendergelijkheid. In het kader daarvan kunnen vanaf 1 januari 2019 partners van jonge moeders in plaats van twee dagen een werkweek kraamverlof krijgen. Vanaf 2020 kunnen zij ook vijf werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen, tegen 70 procent van het salaris.

Op dit moment zien werknemers hun inkomen vaak amper stijgen als zij extra gaan werken of promotie maken, omdat ze dan al snel in een hogere belastingschijf terechtkomen. Dat verandert nu doordat voor de inkomstenbelasting nog maar twee belastingschijven gaan gelden: een basistarief 36,93 procent voor inkomens tot 68.600 euro en een toptarief van 49,5 procent geldt voor het inkomen daarboven. Mensen profiteren dus langer van het laagste tarief en meer uren werken loont dan.19-09-2018

Bezoekadres
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1D
2242 AH Wassenaar

Contact
Tel: 070 - 870 0010

Kvk nummer 65107918| WFT nummer 12044256| Disclaimer | PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top